בלוג

סיפור פרויקט ריבוק 23.3.2018

כחלק מפרויקט ריבוק, נדרשה ים-רפאל להוביל מכולת נמל במשקל 3.5 טון. המכולה יועדה לשמש כמשרדי חדר הכושר. הדרישה היתה – לתקין את המכולה בגובה של 3 מ' ממפלס הרצפה!

לצורך התקנת המכולה הובלה לאתר מלגזת נמל. המכולה הוכנסה למתחם הבנוי ללא אפשרות למרווח טעות, והונפה לחלל המתחם, בדיוק רב. סביב המכולה נבנתה קונסטרוקציה מיוחדת ונוצקו יסודות שאפשרו את נשיאתה באוויר. המכולה הוכשרה באופן מלא למשרד, לרבות פתיחת דלתות וחלונות והתקנת מערכות שונות.

פרויקט מאתגר וחדשני!

לתמונות מן הפרויקט

:SHARE